Мета діяльності НДІ

Метою створення НДІ ITT є організація взаємодії між структурними підрозділами університету, які використовують мультисервісну телекомунікаційну мережу університету, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт телекомунікаційного напрямку та інтеграція інноваційних телекомунікаційних технологій у систему управління науково-дослідною діяльністю університету.

Основними завданнями НДІ ITT є:

 • Підготовка процесів та планування діяльності НАУ щодо інформатизації та автоматизації.
 • Проведення фундаментальних пошукових і прикладних досліджень, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у відповідності з науковими напрямами університету.
 • Інтеграція інноваційних телекомунікаційних технологій у межах діяльності університету.
 • Постійне аналізування роботи систем телекомунікаційного обслуговування, виявлення та усунення недоліків в їх роботі, розроблення та впровадження рішень по підвищенню їх ефективності, надійності та якості роботи, спрощення обслуговування, зменшення витрат на утримання.
 • Розширення та вдосконалення мультисервісної телекомунікаційної мережі (далі - МТМ), розробка технічних умов (технічного завдання) на проектування реконструкції або її капітального ремонту та прийому виконаних робіт.
 • Розроблення, впровадження та супровід корпоративної інформаційної системи управління НАУ (далі - КІСУ НАУ).
 • Перспективне планування розвитку інфраструктури авіаційних та диспетчерських тренажерів (далі - АтаДТ) НАУ з врахуванням сучасних науково-технічних розробок, проведення дослідно-конструкторських робіт.
 • Надання консультації та проведення навчання користувачів інформаційних сервісів МТМ НАУ.
 • Обґрунтовування норми обслуговування згідно до чинного законодавства.
 • Моніторинг показників процесів інформатизації та автоматизації університету.
 • Розроблення нормативних документів щодо інформатизації та розвитку діяльності університету.
 • Надання інформаційних послуг внутрішнім та зовнішнім споживачам.

Основними функціями НДІ ITT є:

 • Організація та проведення науково-дослідних робіт за основними науковими напрямами.
 • Виконання державних програм науково-дослідних і дослівно-конструкторських робіт за планами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства транспорту України інших профільних міністерств та відомств, НАУ.
 • Вивчення досвіду роботи профільних науково-дослідних інституцій, збір інформації щодо до сучасних іноземних та вітчизняних досягнень за напрямом професійної діяльності.
 • Надання науково-технічних, консультаційних послуг за усіма напрямами своєї діяльності.
 • Розробка організаційно – розпорядчої документації щодо процесів інформатизації та автоматизації діяльності НАУ.
 • Організація та проведення планово-попереджувальних і регламентних заходів по забезпеченню робочого стану мультисервісної телекомунікаційної мережі НАУ.
 • Розроблення, впровадження та супровід системи накопичення досвіду застосування інформаційних технологій в університеті.
Українська