Дослідно-конструкторські роботи

Cистема автоматичного дистанційного обліку та керування (САДОК).

Українська

В рамках державної стратегії на зменшення витрат енергоресурсів і на виконання п. 5  розпорядження Кабінету Міністрів України  від 17 грудня 2008р. №1567-р “Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів. Співробітниками НДІ ІТТ в співробітництві з компаніями — інсталяторами тепломереж було створено систему автоматичного дистанційного обліку та керування (САДОК). 

Система електронного документообігу призначена для створення умов істотного підвищення якості і швидкості прийняття управлінських рішень.

Українська

СЕД iTs-Office побудована на платформі IBM Lotus Notes / Domino. До складу системи входять бази даних: «Структура», «Словники», «Номенклатура», «Шаблони», «Контрагенти», «Канцелярія», «Звернення», «Документи», «Договору», «Наради», «Відрядження» , «Доручення», «Завдання», «Доручення», «Узгодження» і д.р.

Підписатися на Дослідно-конструкторські роботи