ДЕЯКІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ НА БАЗІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ ПРОГРАМНИМ КОДОМ

Шифр: 
УДК 004.45+004.453(043.2)
Українська

Розглянуто компоненти управління віртуальними робочими станціями та доступу до робочого столу системи віртуалізації робочих станцій Ovirt.
Сучасний розвиток комп’ютерної техніки дозволяє використовувати один або декілька потужних серверів для створення цілої інфраструктури обчислювального центру або робочих станцій, при цьому більш продуктивно використовуючи потужності фізичних серверів. Існує багато систем віртуалізації, як фірмових, так і відкритих, що надають можливості з створення і запуску віртуальних машин. Для покращення взаємодії цих систем, управління віртуальним машинами та доступу до віртуальних робочих столів використовується спеціальне програмне забезпечення. Розглянемо декілька програмних засобів з відкритим програмним кодом, що використовується для таких цілей.
deyaki_principi_pobudovi_sistem_upravlinnya_sistemami_virtualizaciyi_na_bazi_programnogo_zabezpechennya_z_vidkritim_programnim_kodom_2013.pdf