ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ (ТЕХНОЛОГІЧНИХ) ПЛАТФОРМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Шифр: 
УДК 681.2.083:555.7
Українська

Розглянуто сучасні інформаційні платформи для створення систем електронного документообігу (СЕД.). Наведені результати порівняльного аналізу СЕД на базі технологічних платформ SharePoint від Microsoft і Lotus Notes/Domino від IBM.

Термін СЕД в літературі, пресі та в ІТ-співтоваристві застосовується в різних контекстах, але найбільш адекватним визначенням, мабуть, буде визначення СЕД як комплексу інтегрованих додатків, які автоматизують бізнес процеси управління документами в конкретній організації.

При розробленні і впровадженні корпоративної СЕД одним з центральних моментів є правильний вибір інформаційної платформи для її розроблення, яка б дозволяла вирішувати завдання функціональних груп користувачів в інтегрованому комплексі додатків, забезпечувала автоматизацію бізнес-процесів на основі єдності механізмів зберігання, пошуку, маршрутизації документів, навігації в системі користувачів, налаштувань і модифікації додатків, адміністрування і управління безпекою, інтеграцію з іншими підсистемами ІТ-інфраструктури тощо.

Нині, для розгортання корпоративної СЕД, замовникові надається можливість розгляду, з певною умовністю, трьох основних варіантів створення і впровадження системи:

1) універсальне коробкове рішення;

2) індивідуальне розроблення на замовлення;

3) комбіноване рішення - на основі кастомізації коробкового варіанту, побудованого з використанням тієї або іншої базової технологічної (інформаційної) платформи (адаптації вже наявного продукту під конкретного споживача).

porivnyalniy_analiz_suchasnih_informaciynih_tehnologichnih_platform_dlya_stvorennya_sistem_elektronnogo_dokumentoobigu_2013.pdf